Nieuws

8 december 2022

Statushouders leren Nederlandse taal en werkvloer kennen bij KonnecteD

Wanneer statushouders naar Nederland komen, beginnen zij met inburgeren. Er zijn 3 leerroutes. De B1-leerroute (taalniveau op B1 niveau) is er daarvan een. Statushouders die de B1-leerroute volgen komen na ongeveer 4 maanden bij KonnecteD om te participeren richting werk. Zij volgen dan het programma Taal op de werkvloer, omdat de route gericht is op werk. Johan Vos, werkconsulent bij KonnecteD, vertelt over de middelen die we inzetten om statushouders voor te bereiden op een baan in Nederland.

Nederlands is een lastige taal

Statushouders beginnen altijd met de inburgeringslessen. Johan legt uit: ,,Tijdens de inburgeringslessen leren de mensen de Nederlandse taal. De lessen zijn gericht op deelname aan de maatschappij. Na ongeveer vier maanden zijn de meesten al een beetje aanspreekbaar in het Nederlands. Heel knap, want de Nederlandse taal is niet de makkelijkste taal om te leren. Na ongeveer vier maanden beginnen ze, naast de inburgeringslessen, ook aan de participatie richting werk. Gedurende 13 weken hebben de mensen twee dagdelen per week werk gerelateerde taallessen bij KonnecteD. Hiervoor werken we samen met een docent van Bureau Holland. In deze B1 route staat de werkvloer centraal. Mensen leren bijvoorbeeld welke werktijden gebruikelijk zijn in Nederland en hoe het zit met verlof. Ook leren ze hoe ze in het Nederlands bijvoorbeeld verlof kunnen aanvragen.’’

Aan het werk bij KonnecteD

Naast de taallessen gaan de mensen ook een dagdeel per week aan het werk bij KonnecteD. Johan en zijn collega’s zijn hierbij aanwezig. Johan: ,,We werken mee met de mensen. Op die manier zien we gelijk hoe iedereen het doet. Functioneren ze goed? Welke werknemersvaardigheden kunnen we nog verder ontwikkelen? Denk aan op tijd komen, samenwerken, of het begrijpen en aandacht hebben voor veiligheidsinstructies.’’

Tekst gaat door onder de foto

Vervolgopleiding

Abeer en Elsmoel zijn beide vanuit Syrië naar Nederland gekomen. Abeer vertelt, in het Nederlands (!), wat zij al geleerd heeft: ,,We leren veel woorden over werk. We leren de regels en hoe we kunnen solliciteren. Ik heb altijd als schoonheidsspecialiste gewerkt. Dat wil ik in Nederland ook graag doen. Hiervoor heb ik een afspraak met ROC Aventus gemaakt. Ik vind een opleiding wel spannend, omdat ik de taal nog erg lastig vind.’’ Elsmoel heeft ook grote stappen in de taal gemaakt. Hij vindt vooral het werken bij KonnecteD leuk: ,,Op vrijdag luister ik altijd goed naar iedereen. Zo leer ik goed Nederlands. Ik wil graag in de techniek gaan werken.’’

Lessen afstemmen op interesses

Het afgelopen jaar zijn er drie groepen bij KonnecteD gestart. In het begin was het even zoeken naar de juiste aanpak. Johan: ,,We maken de lessen graag praktisch en proberen de onderwerpen af te stemmen op interesses. Bijvoorbeeld de techniek of zorg. Aankomend jaar zullen er naar verwachting ook weer meerdere groepen starten. We gaan kijken of we de groepen dan nog meer op interesses kunnen indelen, zodat we vakgericht aan de slag kunnen.’’

Nederlandse werkomgeving

Na het volgen van de B1-leerroute kunnen de deelnemers op verschillende manieren doorstromen. Denk aan het volgen van een Werkleerroute bij KonnecteD, het doen van vrijwilligerswerk of directe bemiddeling naar werk. KonnecteD helpt hierbij. Sommigen vinden tijdens het volgen van de lessen al werk. Johan en zijn collega’s moedigen dat alleen maar aan. Johan: ,,Sommige mensen kunnen niet alle lessen taallessen of werkdagen volgen omdat ze al een baan hebben. Dat is geen enkel probleem en waarderen we alleen maar. In een werkomgeving met Nederlandse collega’s worden de Nederlandse taal en gebruiken ook snel opgepikt.’’

Abeer vertelde een prachtige quote die ze in Syrië vaak gebruiken: ,,Taal is zoals de zee. Het is nooit klaar en stopt nooit. Je kunt altijd blijven leren.’’