Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals

Sinds 2016 is KonnecteD aangesloten bij Deventer 4 Global Goals. Dit is een groep van overheid, bedrijven en organisaties uit Deventer die zich inzet voor de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen). Dat zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen zijn als het ware een kompas voor de wereld voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Onder de 17 ‘Global Goals’ vallen veel concrete actiepunten. Je kunt ze allemaal vinden op de website van SDG Nederland.

 

KonnecteD verbindt zich aan de Global Goals:

  • Goed onderwijs (gratis basis onderwijs, goed middelbaar- en- hoger onderwijs, het bestrijden van discriminatie in het onderwijs, analfabetisme en onderwijs in duurzaamheid)
  • Fatsoenlijke werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei
  • Klimaatverandering aanpakken

 

Global Goal 4: Goed onderwijs

Wij vinden het van essentieel belang dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief en betaalbaar onderwijs. Dat begint bij basisonderwijs en middelbare school, maar het gaat verder dan dat. Een leven lang leren is onze visie. En daar maken we ons graag hard voor. We willen dat onderwijs bijdraagt ​​aan het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden, houdingen en waarden die nodig zijn om een ​​duurzame toekomst te scheppen. En in kwalitatief onderwijs is er aandacht voor duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gendergelijkheid.

 

Voor onze eigen medewerkers zetten we in op appreciative inquiry. Dat is een methode om op een positieve manier veranderingsprocessen te faciliteren. Het centrale uitgangspunt is dat je bouwt op wat goed werkt in plaats van te richten op wat niet werkt. We bezien de wereld, de ander en onszelf vanuit de mogelijkheden die mensen met elkaar kunnen ontplooien. Daar komt positieve energie bij vrij die gebruikt wordt voor het veranderingsproces. Zo werken we samen naar een betere organisatie.

 

Global Goal 8: Fatsoenlijke banen en economische groei

Ons uitgangspunt is om kandidaten maximaal te ontwikkelen en ieders loonwaarde, productiviteit en kwaliteit te benutten. Daarmee komen we tegemoet aan de vraag van de arbeidsmarkt in de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe én creëren we kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen met een afstand tot werk. Dit doen wij o.a. door middel van werkleerroutes, waarin we werken en leren gecombineerd aanbieden. Dat biedt een goede uitgangspositie naar werk. Hier horen ook de waarde van vrijwilligerswerk en additioneel werk bij.

 

Global Goal 13: Klimaatverandering aanpakken

De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijks leven en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Verduurzaming van ons bedrijfspand staat daarom hoog op onze agenda. Denk o.a. aan zonnepanelen, isolatie en opslag van energie voor verwarming en afkoeling van ons gebouw. Een ander mooi voorbeeld van klimaataanpak is dat we elektrische transportmiddelen inzetten om afval de binnenstad uit te rijden en om ‘the last mile’ over te nemen van vervoerders die de binnenstad bevoorraden.

 

Meer informatie

Voor vragen over ons beleid ten aanzien van de sustainable development goals kunt u terecht bij Fieke Payens, via fieke.payens@konnected.nl