Regelingen en subsidies

Regelingen en subsidies

Bij het aannemen van medewerkers uit de banenafspraak kun je als werkgever tegen verschillende vragen aanlopen. Bijvoorbeeld over de juiste financiering, administratie en risico’s. KonnecteD adviseert organisaties op het gebied van loonkostensubsidie en de no-riskpolis.

We ondersteunen werkgevers bij het verkrijgen van loonkostensubsidie voor medewerkers uit het doelgroepregister. Deze subsidie compenseert organisaties voor de extra begeleiding, tijd en ondersteuning die de medewerker nodig heeft.

Als werkgever kun je aanspraak maken op een no-riskpolis, wanneer een medewerker uit de banenafspraak ziek wordt. Het UWV betaalt dan het salaris gedurende de ziekteperiode. Wij helpen organisaties voldoen aan alle voorwaarden, zodat ze kunnen rekenen op de juiste compensatie en eventuele sancties worden voorkomen.

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen met de juiste begeleiding een waardevolle kracht zijn voor iedere organisatie. Daarom biedt KonnecteD deze werknemers jobcoaching. Hiermee zorgen voor meer zelfstandigheid en duurzame inzetbaarheid.

Coaching op maat
Wanneer een medewerker met een arbeidsbeperking zijn of haar werkzaamheden in het bedrijf nog niet voldoende verricht zorgen wij voor jobcoaching. Dit is begeleiding op maat, gebaseerd op de talenten van de werknemer. We stellen een coachplan op en formuleren leerdoelen, waarmee we doelgericht werken aan de zelfstandigheid van de werknemer, zodat hij of zij de taken goed kan uitvoeren.

Voor de werkgever
Naast de persoonlijke begeleiding van de werknemer geven we ook de werkgever inzicht in de juiste omgang met deze werknemer. Zo ontlasten we de werkgever en bevorderen we de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. Zo’n jobcoachingstraject duurt maximaal drie jaar.