Passie voor werkend Deventer

Regelingen en subsidies

No risk polis

Als een werkgever iemand in dienst heeft die valt onder de Banenafspraak, krijgt deze werkgever bij ziekte een tegemoetkoming voor het doorbetaalde loon, ongeacht de ziekteoorzaak. De werkgever kan dan een beroep doen op de no-riskpolis. 

Als de werknemer ziek wordt, vraagt de werkgever een ziektewetuitkering aan. Dit kan voor elke ziekteperiode van de werknemer die onder de Banenafspraak valt, ongeacht de oorzaak van de ziekte. Dit kan gevolgen hebben voor (de hoogte van) de loonkostensubsidie. Van UWV ontvangt de werkgever de tegemoetkoming in de ziektekosten voor maximaal twee jaar aaneensluitend.

 

Loondispensatie

Als u iemand met een Wajong-uitkering in dienst neemt, kan u mogelijk aanspraak maken op loondispensatie. Hoeveel u onder het wettelijk minimumloon mag betalen, is afhankelijk van de vastgestelde loonwaarde. Dat is de waarde van de arbeidsprestatie die een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt levert, uitgedrukt in een percentage. Hoe lang de loondispensatie daadwerkelijk duurt, is afhankelijk van de loonwaarde. Die wordt elk jaar opnieuw bepaald.

Een loonwaarde-expert stelt de loonwaarde van de werknemer vast met een geaccrediteerd loonwaardemeetsysteem en door gesprekken met u en werknemer op de werkplek.

 

Loonkostensubsidie

Als u een werknemer in dienst neemt die niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, kunt u mogelijk aanspraak maken op een loonkostensubsidie. Daarmee wordt de lagere productiviteit van uw werknemer financieel gecompenseerd.

De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon (inclusief vakantiegeld) en de loonwaarde van uw werknemer over het normloon (inclusief vakantiegeld). Een loonwaarde-expert stelt de loonwaarde van de werknemer vast met een geaccrediteerd loonwaardemeetsysteem en door gesprekken met u en werknemer op de werkplek.

De maximale loonkostensubsidie is 70% van het minimumloon.

 

Meer informatie

Wilt u precies weten hoe en wanneer u gebruik kunt maken bovenstaande regelingen? Neem dan contact met ons op via info@konnected.nl

Blijft u graag op de hoogte van ons nieuws?

Eens in het kwartaal versturen wij een nieuwsbrief

Aanmelden

Wil je niks missen en op de hoogte blijven?

Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief of volg ons op onze socials