Nieuws

20 juli 2020

Vliegende start van nieuwe ICT-werkleerroute DAATLAB

Jesse de Bruin is consultant bij DAAT in Deventer. Ze zijn gespecialiseerd in het verzamelen en verwerken van data. Ze laten zien wat de waarde van data is en wat je er als bedrijf mee kunt. Het verzamelen van data wordt onder andere gedaan door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met KonnecteD zetten zij DAATLAB op, een werkleerroute die mensen in 7 maanden klaarstoomt als administratief data analist.

Kun je vertellen wat DAAT precies doet?

“DAAT verzamelt data voor/van bedrijven en verwerkt die data tot een helder overzicht. Vooral dat laatste is echt belangrijk. We zien steeds meer dat bedrijven de noodzaak zien om data te verzamelen, maar vaak weten ze niet zo goed wat ze er mee kunnen. Juist die vertaling naar heldere resultaten waarop gestuurd kan worden, is de essentie van wat we doen.”

Kun je eens een voorbeeld noemen?

“Een voorbeeld is dat we op basis van bestaande bedrijfsgegevens data onderzoeken en inventariseren waar marketingkansen liggen. Of we monitoren maandelijks op resultaten, zodat men kan bijsturen/ingrijpen. Ook leggen we verbanden, bijvoorbeeld door middel van marketingacties, tijdsperiodes, geografische gegevens, weersomstandigheden of economische veranderingen. Eigenlijk zijn de digitale datamogelijkheden eindeloos.”

Op jullie website lees ik dat jullie werken met mensen met een afstand tot werk. Waarom vinden jullie dat belangrijk?

“Klopt. Wij geloven er heel erg in dat iedereen wat kan bereiken, ook zonder CV. Als ze maar een kans krijgen. Het ouderwetse veldwerk zoals enquêtes per post wordt steeds minder. Maar de digitale data groeit met de dag. Daar liggen enorm veel kansen. Er is een groot tekort aan goeie IT-ers, en wij geloven dat we mensen warm kunnen maken voor deze branche.”

Eigenaar van DAAT, Frank Wensink kwam met KonnecteD in aanraking toen hij er in een van zijn vorige banen verlichting moest ophangen. Hij vertelt: “Toen ik zag wat ontwikkeling bij mensen teweeg bracht, gaf dat echt een goed gevoel. In mijn baan daarna was het werken met deze mensen heel gewoon. Dus toen ik voor mezelf begon, was het een logische stap om contact te zoeken met KonnecteD. Wat wél essentieel is, is dat de financiële balans goed is. Los van het maatschappelijke aspect vergt het wel goed ondernemerschap. Er moet er ook financiële waarde zijn. Die mix blijft belangrijk, anders hou je het niet vol. Björn (Schuurmans, red.) van KonnecteD begrijpt dat.”

Hoe gaan de andere werknemers om met de kandidaten uit de werkleerroute? Bereiden jullie hen voor op wie er komt en wat er nodig is voor die kandidaat?

Jesse: “Nee, we gaan er allemaal open in. Iedereen verdient een kans en moet groeien in wat hij/zij leert. De een pakt het sneller op dan de ander. Ik ben eerste aanspreekpunt/begeleider voor de groep op de werkvloer, daarnaast hebben zij allemaal een eigen consulent die coacht op andere punten.”

Een mooi voorbeeld van een kandidaat is Kevin. Kun je wat meer over hem vertellen?

“In ons eerste gesprek met Kevin bleek dat hij zo’n 12 uur per dag besteedde aan gamen. Kevin had weinig structuur en er zat geen rem op. Met zijn ADHD kan hij zichzelf moeilijk een halt toe roepen en gaat maar door. Hij was al aan de slag bij Deventer Schoonfamilie en zou daar een plaatsing krijgen, maar toen Björn te horen kreeg dat wij met dit traject zouden starten heeft hij Kevin direct overgeplaatst en deze kans geboden.

Kevin heeft een enorme hyperfocus. En juist die focus komt bij ons heel erg van pas. Hij kan zich zo vastbijten in iets, hij wil het dan per se oplossen. En dat is bij ons echt kwaliteit. Hij werkt nu van 10.00-17.00 uur en heeft daarmee een duidelijke dagstructuur.”

Wist je veel van zijn achtergrond toen hij werd voorgesteld?

“Nee. We kijken ook niet naar CV’s, we plannen gewoon een intakegesprek. Tijdens dat gesprek merk je wel wat iemand wil delen of niet. We bespreken een casus en kijken hoe iemand daarmee zou omgaan. Dat zegt veel meer.”

En toen hij eenmaal aan de slag was? Ging het meteen goed?

“Ja, eigenlijk wel. Hij leerde zichzelf heel snel dingen aan door filmpjes te kijken op Youtube. Het is een slimme jongen. Het enige is dat we soms om 17.00 uur echt moeten zeggen dat hij naar huis moet, haha!”

Welke vaardigheden zijn bij jullie nou het meest belangrijk om te leren?

“Een van de belangrijkste vaardigheden is het zelfstandig werken. Als je eenmaal een opdracht hebt, moet je creatief en eager zijn. Ook moet je snel je weg kunnen vinden op Youtube en Google. Daarnaast leren we de kandidaten projectmatig werken. Niet meteen ergens induiken, maar je werkzaamheden plannen en vastleggen.

Verder is het vooral een kwestie van je eigen vaardigheden en competenties naar de oppervlakte brengen. Iedereen heeft zijn eigen expertise en interesses. Tijdens die 7 maanden worden die versterkt en leer je dus meer over jezelf. Dat maakt het makkelijker de toekomst voor jezelf te zien. We gaan er vooraf vanuit dat er niemand echt uitvalt. Misschien blijkt dat iemand niet zozeer in het ICT vak verder wil, maar in die 7 maanden wel heeft ontdekt wat dan wel zou passen. Ook dat is winst.”

De ontwikkeling van mensen staat dus bovenaan. Wat halen jullie er zelf uit?

“Naast het feit dat we het maatschappelijke aspect belangrijk vinden, ondersteunen de kandidaten ons natuurlijk bij onze lopende projecten. Er zit veel talent in de groepen, dat we inzetten voor onze klantvragen. En soms blijkt iemand zo goed, dat we diegene een contract aanbieden.

We krijgen steeds meer opdrachten, omdat bedrijven, organisaties en ook gemeenten zien dat we ze veel kunnen bieden op gebied van data analyse. Daarmee laten we ook zien welke kansen deze ICT branche biedt en maken we werkzoekenden er warm voor.”

Hoe ziet de WLR er volgens jou over twee jaar uit?

“We hopen dat we dit concept landelijk kunnen oppakken. We zien dat er veel vraag is vanuit Werkleerbedrijven en gemeenten voor dit soort werkleerroutes. En gezien het tekort aan personeel in de ICT, kunnen we met dit concept echt stappen zetten!”

Meer weten over deze werkleerroute? Neem contact op met Frank Wensink (info@daatonderzoek.nl) of Björn Schuurmans (bjorn@deventerwerktalent.nl).