Nieuws

28 april 2021

Van der Geest wil ondernemers in huis halen

Jeroen van der Geest is sinds 1 februari de nieuwe directeur van werkleerbedrijf KonnecteD. Hij nam het stokje over van Rien Kooijman, die sinds september 2019 interim directeur was. Van der Geest gaat KonnecteD door de laatste fase in de ontwikkeling naar werkleerbedrijf begeleiden. Hoe kwam hij bij KonnecteD terecht en vooral; hoe ziet hij de toekomst voor zich?

 

Jij startte ooit zelf als ondernemer binnen het sociale domein. Wat deed je precies?

“Ik had een bedrijf in re-integratie. Ik had altijd al de intrinsieke motivatie om mensen te helpen die aan de kant stonden, kwetsbare mensen. En dat deed je in mijn ogen niet alleen door ze aan een werkplek te helpen, maar vooral door hen zelfstandig in hun levensonderhoud te laten voorzien.”

 

In 2011 kwam je bij het sociaal werkleerbedrijf (SWB) van de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne terecht. Later bij vergelijkbare organisaties in Den Haag en West-Brabant. Wat maakte dat deze functies zo bij je pasten?

“In deze werkleerbedrijven kwamen voor mij drie dingen samen die me energie geven. Het eerste is ondernemerschap. De verbinding zoeken met lokale ondernemers en hen meenemen in de maatschappelijke opgave die we hebben. Het komt zo vaak voor dat werkgevers ons bezoeken en verbaast zijn over hoe leuk de combinatie bedrijvigheid en onze mensen hier is. Ik voel me dan altijd een enorme bofkont dat ik in zo’n club mag werken en deze mag leiden. Daarnaast geeft het me energie om het best mogelijke te doen met maatschappelijk geld. Door er op een bedrijfsmatige manier mee om te gaan kun je het slim inzetten en het hoogst haalbare resultaat behalen. Dat is een uitdaging waar ik het belang van inzie, maar ook zeker plezier uit haal. Ten derde vind ik het leuk om op het bestuurlijk vlak bezig te zijn. Je hebt in deze rol een publieke verantwoordelijkheid. Lokaal is een gemeenteraad het hoogste orgaan als het gaat om beleid. Ik ga heel graag met hen het gesprek aan, zodat ik vanuit mijn rol een invulling aan dat beleid kan geven.”

 

Tekst gaat verder na de foto.

Naast je functie bij KonnecteD ben je ook vicevoorzitterschap van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Wat doet Cedris precies en wat houdt je functie daar in?

“Cedris was tot 2015 de brancheorganisatie van bedrijven die de Wet sociale werkvoorziening uitvoerden voor gemeenten. Cedris vertegenwoordigde hen op het gebied van CAO, gezamenlijke inkoop, kwaliteitsbeleid en lobby in Den Haag. Dat doen ze nog, maar sinds 2015 is er wel het e.e.a. veranderd. Cedris is nu veel breder, namelijk de vereniging voor inclusieve arbeid. Ze vertegenwoordigen dus niet meer alleen de instanties, maar zijn er voor het in stand houden van een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat betekent een open vereniging voor een ieder die dat doel ook dient. Daarmee heeft Cedris een bredere rol gekregen.”
“Op dit moment ben ik als vicevoorzitter vooral achtervang van de voorzitter als het om Haagse zaken gaat. Ook heb ik de personeelsportefeuille en ben ik vaste deelnemer van de programmaraad, waarin ik overleg met organisaties als Divosa, UWV, ministerie en VNG.”

 

Wat was je eerste indruk toen je bij KonnecteD kwam?

“Ik kende KonnecteD natuurlijk wel een beetje. Toen ik in Twente werkte nam ik het veel als voorbeeld. Dat had alles te maken met de sterke verbinding die KonnecteD (Toen Sallcon) met het bedrijfsleven in Deventer heeft. Dat beeld is ook wel bevestigd na mijn komst. Onze maatschappelijke opdracht is sindsdien wel veranderd. De nadruk ligt nu veel meer op het ontwikkelen en opleiden van kandidaten. Maar ook op het ondersteunen van werkgevers in hun zoektocht naar hun maatschappelijke bijdrage. Daarin heeft KonnecteD echt hele goede stappen gezet, en ik hoop dat ik die dieper in de organisatie kan inbedden. Daar zie ik een mooie opgave.”

Wat is jouw visie voor KonnecteD?

“Ik ben groot voorstander van de werkleerroutes die KonnecteD heeft opgezet. Ook het praktijkleren met de Werkstap-methodiek is iets waar ik echt in geloof. Het gaat er vooral om dat ieder zijn eigen rol pakt in het proces. Onze toegevoegde waarde zit in de werknemersvaardigheden, die van de werkgever in de meer specifieke vakvaardigheden en die van het onderwijs in methodiek en manier van certificering en diplomering.”

“Mijn visie voor KonnecteD is vooral dat we onze rol in dat proces goed vervullen én een goed inclusief werkgever zijn. Want aan de basis van de arbeidsmarkt houden we de groep die kwetsbaar blijft. Continuïteit staat bij hen onder druk en ik vind het belangrijk om maatschappelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hen en werk voor hen te blijven bieden. We houden zelf ook altijd die rol als werkgever.”

Heb je nog een boodschap voor de Deventer ondernemers?

“Ja; want bij hen ligt de sleutel tot succes! Ik werk graag aan het opbouwen van relaties en ik zie er naar uit om Deventer beter te leren kennen. Wat ik graag zou zien is dat we niet teveel in dogma’s denken. Ik ben bijvoorbeeld heel erg voor ‘omgekeerde integratie’. Dat we de werkleerroutes niet alleen op werklocatie van de werkgever laten plaatsvinden, maar dat we ondernemers ook in huis halen. We hebben een prachtig pand waarin dat kan, en fantastische begeleiding. Daar hebben we ondernemers voor nodig, maar ook gemeentelijke ondersteuning. Wij zijn de meest publieke onder de privaten en de meest private onder de publieken. Dat geeft kracht, want daar ligt de verbinding. Het motto van KonnecteD is: Maak werk van betekenis. We vragen werkgevers om een kans te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het werkt vooral ook andersom. Het is een kans voor een werkgever om je werkvloer, én ook jezelf als mens te verrijken.”