Nieuws

5 juli 2021

We ondersteunen ondernemers in roerige tijden

Vanuit het Ondernemershuis Deventer benadert een belteam van zeven bedrijfsadviseurs actief zelfstandig ondernemers uit de gemeente Deventer. Dat doen zij met als doel de ondernemers in deze lastige tijd een luisterend oor te bieden, te ondersteunen en te begeleiden. Volgens Ondernemershuis-directeur Alfred Liefers zijn er inmiddels met meer dan 1000 ondernemers gesprekken gevoerd. Hij verwacht dat dit aantal de komende weken oploopt tot circa 1500. De reacties op dit door de gemeente mogelijk gemaakte initiatief zijn zeer positief. 

 

Wat komt er aan bod in zo’n gesprek?

Er wordt samen met de ondernemer bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden voor financiële steunmaatregelingen, (her)financiering, privé- en/of bedrijfslasten. Daarnaast kan het het ondernemershuis samen met de ondernemer nog eens scherp naar het business model kijken. Waar liggen kansen voor nieuwe doelgroepen, andere verdienmodellen of eventuele samenwerkingen? Ook zaken als marketing en sales komen uitvoerig aan bod. Daarnaast kan men gecoacht worden bij het extra ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreid en wetenschappelijk onderbouwde ondernemersscan.

 

Leerwerkloket Stedenvierkant

Wanneer een ondernemer richting werk in loondienstverband wil of denkt aan scholing, wordt ondersteuning geboden door het Leerwerkloket Stedenvierkant. Het Leerwerkloket is het informatiepunt voor onafhankelijk advies over leren en werken in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe. Zij zijn er voor werkzoekenden, werknemers, studenten en werkgevers. Een adviseur van het Leerwerkloket verhelderd de vraag van de ondernemers en bespreekt de vervolgstap voor de ondernemer. Hierin zijn diverse mogelijkheden; van Mijn Leerwerkloket, waar men online zelftesten kan doen, op zoek kan naar interessante beroepen of kan reageren op vacatures tot het bieden van de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een loopbaancoach. Daarnaast heeft het Leerwerkloket overzicht van diverse subsidiemogelijkheden, zoals de “Scholingsvouchers Ontwikkelfonds Cleantech Regio” en “Scholingsvouchers Werk naar werk”.

 

KonnecteD

Voor een aantal ondernemers geldt dat hun onderneming niet meer levensvatbaar blijkt en zij maken de keuze voor een loondienstverband. Deze ondernemers kunnen terecht bij KonnecteD, waar zij hulp krijgen op gebied van loopbaan oriëntatie, het maken van een goed CV of het voeren van een sollicitatiegesprek met een toekomstig werkgever. Eventueel kan er een uitkering aangevraagd worden bij de gemeente Deventer.

 

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op!