Nieuws

10 juni 2020

KonnecteD neemt maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

Als gevolg van de maatregelen die de regering heeft afgekondigd om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, neemt ook KonnecteD maatregelen. We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van onze medewerkers, kandidaten en werkgevers.

 

Maatregelen medewerkers
We adviseren medewerkers nog steeds om waar mogelijk vanuit huis te werken, en zich ziek te melden bij klachten. Het doel van deze maatregel is om het verkeer van personen in en uit de organisatie zo veel mogelijk te beperken en onze kwetsbare medewerkers te beschermen.

De SW medewerkers die in dienst zijn van KonnecteD starten voorzichtig weer op met hun werkzaamheden in ons pand aan de Schonenvaardersstraat. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM.

SW medewerkers die gedetacheerd zijn, vallen onder de maatregelen die de inlener hanteert, zolang die op basis zijn van de richtlijnen van het RIVM. Onze SW consulenten/werkleiders hebben hierover telefonisch contact met de gedetacheerde medewerkers. Bijvoorbeeld Stadsdistrubutie, Cycloon, Milieu (Circulus Berkel), Reshare en Sallcon Groen, medewerkers Olst-Wijhe.

 

Wijzigingen in dienstverlening 

Voor Deventer Werktalent geldt dat de dienstverlening voortgezet wordt, maar met minimaal persoonlijk contact. Dat betekent dat een afspraak die je bij Deventer Werktalent of KonnecteD hebt, zoveel mogelijk telefonisch plaatsvindt. Ook de bemiddeling gebeurt vooralsnog zoveel mogelijk telefonisch.

De receptie aan de Kamperstraat blijft open om aan kandidaten instructies te geven hoe de uitkering aangevraagd kan worden. De openingstijden veranderen wel, namelijk van maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur. Vooralsnog geldt dat de bijstandsuitkering digitaal wordt aangevraagd via de website van de gemeente Deventer. Let wel, ook daar gaat e.e.a. anders i.v.m. het coronavirus, kijk voor meer informatie daarover op hun webpagina over Corona.

 

Werkgeversdienstverlening

De werkgeversdienstverlening blijft met in acht name van de RIVM richtlijn in stand.

 

Bedrijfsrestaurant

Ons bedrijfsrestaurant is voor externe partijen gesloten.

 

Werk je bij KonnecteD of bent u familie/verzorger van een medewerker van KonnecteD? Neem bij vragen gerust contact op met jouw/zijn/haar consulent of leidinggevende.