Nieuws

30 maart 2020

KonnecteD neemt maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

Als gevolg van de maatregelen die de regering heeft afgekondigd om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen, neemt ook KonnecteD maatregelen. We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van onze medewerkers, kandidaten en werkgevers.

 

Maatregelen medewerkers
We adviseren medewerkers om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, en zich ziek te melden bij klachten. Het doel van alle maatregelen is om het verkeer van personen in en uit de organisatie zo veel mogelijk te beperken en onze kwetsbare medewerkers te beschermen.

Alle SW medewerkers die in dienst zijn van KonnecteD en die hun werkzaamheden uitvoeren in ons pand aan de Schonenvaardersstraat zijn uit voorzorg vrijgesteld van werk. Als gevolg hiervan zijn de productiewerkzaamheden van Sallcon vanaf dinsdag 17 maart 16:00 uur volledig stil komen te liggen.

SW medewerkers die gedetacheerd zijn, vallen onder de maatregelen die de inlener hanteert, zolang die op basis zijn van de richtlijnen van het RIVM. Onze SW consulenten/werkleiders hebben hierover telefonisch contact met de gedetacheerde medewerkers. Bijvoorbeeld Stadsdistrubutie, Cycloon, Milieu (Circulus Berkel), Reshare en Sallcon Groen, medewerkers Olst-Wijhe.

 

Wijzigingen in dienstverlening 

Voor Deventer Werktalent geldt dat de dienstverlening voortgezet wordt, maar met minimaal persoonlijk contact. Dat betekent dat een afspraak die je bij Deventer Werktalent of KonnecteD hebt, telefonisch plaatsvindt, geannuleerd wordt of verzet wordt. Ook bijeenkomsten worden geannuleerd of verzet. De bemiddeling en klantencontacten gebeurt vooralsnog telefonisch.

De receptie aan de Kamperstraat blijft open om aan kandidaten instructies te geven hoe de uitkering aangevraagd kan worden. De openingstijden veranderen wel, namelijk van maandag t/m vrijdag van 09.00-13.00 uur. Vooralsnog geldt dat de bijstandsuitkering digitaal wordt aangevraagd via de website van de gemeente Deventer. Let wel, ook daar gaat e.e.a. anders i.v.m. het coronavirus, kijk voor meer informatie daarover op hun webpagina over Corona.

 

Werkgeversdienstverlening

De werkgeversdienstverlening blijft met in acht name van de RIVM richtlijn in stand.

 

Bedrijfsrestaurant

Ons bedrijfsrestaurant is gesloten.

De maatregelen zijn in ieder geval tot 6 april van kracht, tenzij de regering of het RIVM tussentijds met andere richtlijnen komt.

 

Werk je bij KonnecteD of bent u familie/verzorger van een medewerker van KonnecteD? Neem bij vragen gerust contact op met jouw/zijn/haar consulent of leidinggevende.