Nieuws

26 juli 2021

KonnecteD en Nine Yards bouwen samen aan skatepark Rielerenk

De firma Nine Yards Skatepark Co. uit Breda heeft een opdracht van de gemeente Deventer gekregen voor de realisatie van een skatepark bij het sportpark Rielerenk in Deventer. Een belangrijke contractvoorwaarde binnen deze opdracht is het creëren van arbeidsplekken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI).

KonnecteD SROI accountmanager Maarten Waalkens adviseerde Jim Arendse (projectleider, Nine Yards) over welke mogelijkheden een opdrachtnemer heeft om de SROI opdracht in te vullen. Naar aanleiding daarvan koos Nine Yards voor dit project om de opdracht in te vullen door 2 trajecten in de Werkleerroute Techniek te financieren. Dit betekent dat Nine Yards Skateparks Co. de kosten voor de opleiding en begeleiding van twee deelnemers voor haar rekening neemt en dat deze tijdens de aanlegperiode werkervaring kunnen opdoen op de bouwplaats van het Skatepark.

In de werkleerroute Techniek ontwikkelt KonnecteD mensen voor de branche. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van kennis, vakmanschap van professionals en een actieve betrokkenheid en opdrachten van werkgevers, zoals van Nine Yards. Zo kunnen de kandidaten de theorie meteen beoefenen in de praktijk. De kandidaten sluiten hun werkleerroute af met een diploma.

Op de foto: Maarten Waalkens van KonnecteD,  Mischa Volmerink en Jim Arendse van Nine Yards.