Nieuws

2 juli 2020

KonnecteD blikt terug op een betekenisvol 2019

2019 stond in het teken van de start van de nieuwe werkleerroutes. KonnecteD ontwikkelde in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs de werkleerroutes Horeca, Schoonmaak en Logistiek. Het doel is om kandidaten op te leiden voor betaalde banen in kansrijke branches. 

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag blikt KonnecteD terug op een betekenisvol 2019.

Rien Kooijman, interim directeur: “Met trots en plezier kijk ik terug op 2019; een jaar waarin we met elkaar veel bereikt hebben. Enkele hoogtepunten voor mij zijn de nieuwe werkleerroutes, de samenwerking met het onderwijs en de open dag in juni, toen ruim 500 mensen onze organisatie bezochten. Maar er gebeurde natuurlijk veel meer. Het is allemaal terug te lezen in ons jaarverslag.”

 

Werkleerroutes

Bedrijfsonderdelen Sallcon en Deventer Werktalent slaan voor de nieuwe werkleerroutes de handen ineen. De focus ligt niet langer primair op productie draaien, maar richt zich meer op de ontwikkeling en doorstroming van kandidaten. Dit vormt de basis van werkleerbedrijf KonnecteD. De eerste kandidaten van de werkleerroutes zijn inmiddels aan het werk bij diverse werkgevers in onze regio. In 2020 worden de werkleerroutes uitgebreid met Zorg, Techniek, ICT en Buitenruimten.

 

Cijfers

De balans van 2019 laat zien dat KonnecteD financieel gezond is. Onze liquide middelen (12,6 mln) en het eigen vermogen (7,7 mln) zijn ruim voldoende om de kortlopende schulden (6,9 mln) te kunnen betalen. De winst- en verlies rekening laat zien dat de bedrijfslasten (32,4 mln) iets groter zijn dan de opbrengsten (31,8 mln). Het verlies (0,62 mln) is het gevolg van jaarlijks teruglopende subsidie-inkomsten. Het verlies is kleiner dan verwacht, omdat onze lasten lager uitvielen dan begroot.

 

Corona crisis

De huidige corona crisis brengt voor veel bedrijven onzekerheden met zich mee. KonnecteD verwacht echter dat de impact van de crisis op het huishoudboekje beperkt zal. Dat komt omdat we er financieel goed voor staan en omdat de subsidie-inkomsten de komende jaren blijven doorlopen.

 

Hieronder kunt u ons jaarverslag inkijken. Ziet u hieronder geen scherm verschijnen, dan kunt u ons jaarverslag inzien via de link: https://bit.ly/3201sdi