Nieuws

7 december 2022

Kandidaten KonnecteD bieden hulp in kinderdagopvang

Tijdens de Coronacrisis is de achterstand bij veel kinderen en jongeren opgelopen. Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook bij zorg en welzijn en kinderopvang is hier aandacht voor nodig. Daarom heeft de overheid steunpakketten beschikbaar gesteld voor onderwijs en gemeenten. In samenwerking met de gemeente Deventer, Sine Limite en kinderopvangorganisaties binnen Deventer zijn afspraken gemaakt over hoe deze zogenaamde NPO-gelden ingezet kunnen worden. Een van de opties om iets te doen aan de achterstand bij kinderen met een zogenoemde ‘VVE-indicatie’, is inzetten op groepshulpen. Ook Raster Kinderopvang, bekend als Sam&ko, en KonnecteD sloegen de handen ineen om groepshulpen in te zetten op VVE-locaties.

 

Meer handen op de groep

Suzy Bingley van Sam&ko: “Extra handen op de groep bieden veel toegevoegde waarde. Groepshulpen kunnen zich richten op ondersteuning van de gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en de kinderen. Zo kan de pedagogisch medewerker zich meer richten op het versterken van de kwaliteit; gericht op specifieke behoeften van de kinderen.”

 

KonnecteD biedt groepshulpen

Lies Philippo van KonnecteD: “Toen Suzy me belde, had ik meteen wat mensen in gedachten. We konden samen snel schakelen en inmiddels zijn er al zeven groepshulpen gestart. De groepshulp werkt een aantal dagdelen per week ondersteunend bij de opvang. Denk aan licht verzorgende werkzaamheden, zoals kinderen eten geven, verschonen, ondersteuning bij (buiten-) activiteiten en licht huishoudelijke werkzaamheden.

Een van de groepshulpen is Wedad, een hoogopgeleide vrouw uit Syrië. Sinds drie maanden werkt zij bij het peuterspelen Sam&abeltje. Wedad werkte in Syrië als ambtenaar van het Ministerie van Landbouw. Ook heeft ze zes jaar lesgegeven aan lagere schoolkinderen. Wedad: “Ik vind het heel leuk om te werken met kinderen (zowel kleine als oudere kinderen). De focus ligt op de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers, maar het werken op kindniveau helpt daarnaast enorm met mijn taalontwikkeling. Ik kan zelf mee-oefenen door de kinderboeken voor te lezen en met de kinderen te praten.” Melanie is pedagogisch medewerker op de groep waarin Wedad ondersteunt. “We zijn erg blij met Wedad. Doordat zij ons praktisch ondersteunt, kunnen wij ons meer richten op de kinderen. In dit geval snijdt het mes zelfs aan twee kanten: wij worden ontzorgd en Wedad kan zich ontwikkelen qua taal.”

 

Tekst gaat verder onder de foto

Wat vinden ouders en kinderen

Melanie: “Eigenlijk horen we van ouders altijd terug dat ze blij zijn met wat extra handen op de groep. Zo is er meer individuele aandacht voor het kind. De kinderen zijn dol op Wedad, ze komen bij haar voor hulp of om zich te laten troosten. Zij merkten meteen dat ze de taal moeilijk vindt en reageerden daar op door als vanzelf meer gebaren te gebruiken naar haar. Dat vind ik mooi.“ “Maar..” zegt ze lachend; “..ze weten het ook te gebruiken, want ze proberen vaak onder de regels uit te komen door Wedad op te zoeken.”

 

Toekomst

Lies: “Al bij de eerste vraag van Sam&ko kwamen er ideeën over de mogelijkheden voor een langer ontwikkeltraject. Los van de korte termijn oplossing vinden we het namelijk altijd belangrijk dat er voor de kandidaten duurzame kansen ontstaan. Daarom zijn we inmiddels in gesprek met ROC om te kijken naar een opleidingsmogelijkheid.” Suzy is blij met deze ontwikkelingen: “De groepshulpen die bij Sam&ko aan de slag zijn, waarvan er zeven via KonnecteD bij ons werken, bieden grote toegevoegde waarde én krijgen ontwikkelkansen. De NPO-gelden die hieraan besteed worden, komen zo goed tot hun recht. Dit traject biedt absoluut perspectief.”