Nieuws

2 juli 2021

Jaarverslag 2020 – Wij zijn KonnecteD

2020 gaat de geschiedenis in als een bijzonder jaar. Het uitbreken van het coronavirus heeft ons allemaal voor een ongekende uitdaging gesteld. Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 ging een groot deel van onze organisatie enkele weken dicht. De productie lag stil, de medewerkers zaten thuis, de ontwikkeltrajecten werden uitgesteld of aangepast. De focus lag vanaf het begin op de verschuiving van fysieke naar online dienstverlening, zodat we onze kandidaten op afstand konden blijven ontwikkelen en bemiddelen naar werk. En dat is gelukt! We hebben in 2020 resultaten geboekt waar we trots op zijn.

 

Maak werk van Betekenis

Het Ondernemingsplan Maak Werk van Betekenis, dat de ontwikkeling van onze organisatie voor de komende jaren beschrijft, is afgerond. De infrastructuur van Sallcon en de dienstverlening voor werkzoekenden en werkgevers van Deventer Werktalent zijn gebundeld binnen het werkleerbedrijf. KonnecteD is daarmee dé verbinder op de inclusieve arbeidsmarkt; een erkende opleider voor mensen met een afstand tot werk én werkgeversdienstverlener afgestemd op de vraag uit het bedrijfsleven.

 

KonnecteD

De oude namen en huisstijlen van Sallcon en Deventer Werktalent zijn verdwenen en vervangen door de nieuwe huisstijl van KonnecteD. De naam KonnecteD begint te landen in de samenleving. We dragen dat actief uit en verbinden ons met partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Maar er gebeurde meer: we ontwikkelden nieuwe werkleerroutes Techniek en ICT. Ook werd er hard gewerkt aan de uitvoering van het beleidskader van de gemeente Deventer Inzet Op Maat; de vernieuwde werkzoekendendienstverlening die op 1 januari 2021 ingevoerd is.