Nieuws

10 oktober 2020

Accountmanager Björn Schuurmans: “We luisteren tussen de regels door”

Björn Schuurmans is zo’n twee jaar accountmanager bij KonnecteD. Hij wordt regelmatig door werkgevers benaderd met de vraag of hij even kan meedenken. Zo ook met een meubelmaker uit Zutphen. Deze meubelmaker had een werknemer in tijdelijke dienst en gunde haar een vaste plek, maar was wat huiverig voor ziekteverzuim. Deze dame had namelijk een medisch verleden en was nog niet altijd volledig inzetbaar. “Die twijfel komen we vaker tegen”, aldus Björn.

 

Waar liep deze werkgever tegenaan?

Björn: “Vooral het gevoel van twijfel. De klik met de werknemer is er en je gunt het een medewerker heel erg. Maar tegelijkertijd ben je ondernemer en heb je rekening te houden met risico’s. Sharon (werknemer, red.) doet het erg goed en past bij het bedrijf, maar ze heeft nog niet alle vaardigheden onder de knie. Daarnaast heeft ze ook nog eens een medisch verleden, waardoor er fysieke beperkingen op kunnen treden. Goed dat deze werkgever bij ons aan de bel trok om te kijken naar wat wél kon.”

 

Hoe pak je zoiets dan aan?

Björn: “Ik ben met zowel Sharon als de werkgever in gesprek gegaan en heb een heel open gesprek gevoerd. Ik leg de nadruk op ‘open’, want dat is echt van belang. Je moet openstaan voor elkaars achtergrond, snappen waarom en waar iemand staat in het leven en vooral waar de ruimte zit. Zowel fysiek als psychisch.

Los van het persoonlijke stuk is het voor de werkgever belangrijk om eerlijk te zijn over de balans tussen inzet en rendement. Als je luistert naar elkaar en begrijpt wat de ander nodig heeft, verbindt dat. Daar zit mijn kracht in zo’n gesprek, het ‘luisteren tussen de regels door’ en juist dat bespreekbaar maken.”

 

Je weet dus nooit van tevoren wat er uit een gesprek komt?

Björn: “Nee, het is echt altijd maatwerk! Maatwerk is de enige manier waarop je naar mijn mening zowel de werkzoekende, de werkgever als ook de uitkerende instantie op de lange termijn kunt faciliteren. In geval van Sharon besloten we om een periode samen met haar op het werk te monitoren waar ze tegen aan liep, wat wel en niet mogelijk was. Aan de hand van de resultaten van haar inzetbaarheid, hebben we een loonkostensubsidie* bepaald. Een zogenoemde ‘loonwaarde’ wordt vaak bepaald voordat een werknemer bij een werkgever aan de slag gaat. Dit voorbeeld is illustratief voor het feit dat ons werk nooit in vaste vormen gegoten is.

Wat maakt een samenwerking duurzaam en dus succesvol?

Björn: “Vooral blijven kijken naar wat wél binnen de mogelijkheden ligt. En geven en nemen hoort nou eenmaal bij sociaal ondernemen. Je hebt een klik en je gunt het elkaar. Dan zijn CV’s en diploma’s niet belangrijk, maar ga je voor wat iemand laat zien en wat iemands persoonlijkheid kan inbrengen in het team. Als die intrinsieke motivatie er is, dan zet je er samen de schouders onder en pak je door. Sharon heeft inmiddels een contract gekregen, en ook een tweede kandidaat is gestart in een proefperiode.

 

 

*Loonkostensubsidie: bedoeld voor werkgevers die iemand met een afstand tot werk in dienst nemen. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen en vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

 

Heb jij als werkgever ook een vraag voor KonnecteD? Neem gerust contact met ons op via info@konnected.nl